Categorie: Geen categorie

Vereniging de Eilanders op maandagmiddag actief in SPC Woensel

No Comments

Sinds begin 2012 speelt vereniging de Eilanders op maandagmiddag in snooker- en poolcentrum Woensel aan Winkelcentrum Woensel 84d te Eindhoven een onderlinge

librecompetitie. Op de twee carambolebiljarts van 2.30 x 1.15 meter begint men om 13.30 uur en het einde is rond de klok van 17.30 uur. Vereniging De Eilanders is begonnen bij buurthuis de Hoeksteen en daarna werd onderdak gevonden in activiteitencentrum Jagershoef.

In SPC Woensel beschikt men over eenaparte ruimte waar op maandagmiddag

ongestoord gebiljart kan worden. Van de zeventien leden is het merendeel dan aanwezig. De vereniging werd 1 januari 1993 opgericht en op de ledenlijst staan drie personen die nog altijd

lid zijn: Frans Donders, Jan van de Heyden en Ben Kemp. Het oudste lid, Ben Kemp, is geboren in 1927 en de jongste biljarters zijn van 1948. De liefhebbers spelen in het seizoen, van september tot en met juni, in een onderlinge competitie vier keer tegen elkaar. In de zomermaanden juli en augustus wordt er op vrijwillige basis gebiljart. De competitie is gebaseerd op twintig beurten en de gemiddeldes gaan van 0.60 tot ruim 2.00. De biljarters komen uit de wijken Jagershoef en Woensel. Sommige leden speelden vroeger al biljart en anderen zijn begonnen toen ze thuis kwamen te zitten. De onderlinge sfeer is prima en geïnteresseerden zijn van harte welkom om op maandagmiddag eens een kijkje te nemen. Op de site www.jagershoef.nl vindt u bij “de Eilanders biljart” meer informatie en ook een Link naar de site van deze vereniging.

Carambolespelers welkom

Snooker- en poolcentrum Woensel biedt meer caramboleverenigingen de kans om overdag of in de avonduren het libre, driebanden of kaderspel te beoefenen. Maandag tot en met vrijdag vanaf 12.00 uur open en zaterdag/zondag vanaf 13.00 uur.

Categories: Geen categorie